Rostliny

In Glogpedia

by karausovalup
Last updated 4 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Biology

Toggle fullscreen Print glog
Rostliny

Společné znaky rostlin

2.Vyživují se

1.Dýchají

3. Vylučují

4. Rostou a vyvíjejí se

7.Reagují na změny teploty prostředí

5. Rozmnožují se

6. Pohybují se

dýchají výživují se, vylučují

reagují na změny teploty prostředí

rostou a vyvíjejí se,pohybují se

rozmnožují se

Rostliny

kvetoucí

nekvetoucí


Comments

    There are no comments for this Glog.