Next-Gen

Roques Metamòrfiques

by fonde2001
Last updated 3 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Roques Metamòrfiques

ROUES METAMÒRFIQUES

Metamorfisme dinàmic

Bretxa de falla

Metamorfisme tèrmic o de contacte

Marbre

Gneis

Metamorfisme regional

Pissarra

Quarsita


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.