Roketler

In Glogpedia

by batuozpicakk
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Astronomy
Grade:
11

Toggle fullscreen Print glog
Roketler

Momentum bir cismin hızı ile kütlesinin çarpımıdır. Bu sayının önemi ise ne olursa olsun sabit kalmak zorunda olmasıdır!

ROKETLER UZAYDA NASIL HAREKET EDER ?

Roketler uzayda Newton’un “her etkiye karşı eşit ve zıt bir tepki vardır” yasasına uygun şekilde hareket eder. Uzay aracının minik roketinden gaz çıkarken araç da gazın zıt yönünde hareket eder. Araç böylece yavaşlatılır, hızlandırılır veya istenilen yöne döndürülür.

Roketler uzayda Newton’un “her etkiye karşı eşit ve zıt bir tepki vardır” yasasına uygun şekilde hareket eder. Uzay aracının minik roketinden gaz çıkarken araç da gazın zıt yönünde hareket eder. Araç böylece yavaşlatılır, hızlandırılır veya istenilen yöne döndürülür.

ROKETLER NASIL HAREKET EDERLER?

MOMENTUM

Your paragraph here

Your paragraph here

Your paragraph here

Your paragraph here

Yanıcı madde olarak alüminyum tozu, oksijen içeren madde olarak potasyum nitrat ve yapıştırıcı olarak kauçuk kullanılabilir. Gerekli oksijen yakıtın içinde olduğu için yakıt uzayda rahatça yanar.Katı yakıtlı roket bir kez ateşlenince yakıt bitinceye kadar durdurulamaz.

Katı yakıtlı roket yakıtını ateşleyince oluşan sıcak gazlar, eksozdan (lüle) çıkarken bir “etki” oluşturur. Newton yasasına göre oluşan tepki de zıt yönde roketi hareket ettirir.

Sıvı yakıtlı roketlerde alkol, gazyağı, sıvılaştırılmış hidrojen gibi yakıtlar ile sıvı oksijen kullanılır. Boru ve pompalarla yanma odasına akıtılan sıvı yakıt, oksijenle yanar. Gazlar ne kadar sıcaksa roketten o kadar hızlı çıkar ve roket de o derece hızla itilir.

Oksijen ve hidrojeninn basıncı yükseltilerek alev sıcaklığı ve roketin hızı artırılır. Sıvı yakıtlı roketlerin hızı yakıt miktarı ile kontrol edilir. Ancak oksijen ve hidrojen rokete kalkıştan hemen önce doldurulur.

Sıvı oksijen -183 derecede sıvı hidrojen -253 derecede saklandığı için uzun süre rokette bekletilmeleri tehlikelidir. Soğuk gazlar yanınca +3300 dereceye çıkar. Lüle sıcaktan erimesin diye, çevresindeki ince borularda sıvı yakıt dolaştırılır.

Yer Çekiminden Kurtulmak İçin Roket Ne Kadar Hızlı Olmalı?Yer çekiminden kurtulmak için gereken hız saniyede 11.2 kilometredir yani saatte 40 bin kilometredir. Bu hıza “kaçış hızı” deniliyor.

YERÇEKİMİNDEN KURTULMAK İÇİN ROKET NE KADAR HIZLI OLMALI ?

Uzay araçları yer çekiminden kurtulduktan sonra motorlar durdurulur. Uzayda son hızları ne ise o hızla yörüngede dönerler. Ancak uzayda az da olsa bazı gazlar vardır bu nedenle uydu yavaşlar ve yörüngeden sapar. Uydular küçük roketleriyle tekrar yörüngeye sokulabilsin diye bir miktar yakıt taşır.

SIVI YAKITLI ROKETLER

KATI YAKITLI ROKETLER

Yakıtı biten uydu yavaşlar ve atmosferde yanar. Yakıtı biten uydu yerine önceden yenisi gönderilir. Bu güne kadar 4000 roket atılarak uzaya uydu gönderilmiştir. Çoğu ömrünü doldurup yanmıştır.


Comments

    There are no comments for this Glog.