rock

by fterensi
Last updated 10 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
rock

Els INSTRUMENTS que integren un grup de Rock són:- dues GUITARRES ELÈCTRIQUES- el BAIX ELÈCTRIC- la BATERIA- el TECLAT- i la veu solista

El fonògraf i el gramòfonrevolucionen el món de la música del s.XX !!!!

El ROCK neix de la fusió de tresgèneres musicals:GÓSPEL, BLUES I COUNTRY

ROCK&ROLL

Grans estrelles del ROCK:Chuck Berry, Bill Haley, Little Richard,Carl Perkins, Elvis Presley, Beatles,Michael Jackson, Madonna, Rolling Stones, entre altres.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.