RITUS DE PAS

In Glogpedia

by enricariza007
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Religious Studies

Toggle fullscreen Print glog
RITUS DE PAS

RITUS DE PAS

i la seva concreció en la tradició cristiana

Què és un ritus de pas?

Hinduisme: Budaisme:1- El naixement. 1- Els ritus de 2- El matrimoni transició 3- El de la mort. 2- Aprendre les regles m de la pràctica monàstica m 3- Els nens s’afeiten el cap

Cristianisme: Judaisme:1- Baptisme 1- Sukkot2- Comunio 2- Xavuot3- Confirmacio 3- Roix ha-Xanà4- Casament 4- Yom Kippur

De mentre et fas gran:naixementpubertatcasamentmort

És un ritu que marca el pas o transició entre dos estats de l'individu a la societat, especialment els del cicle vital

Tots dos, signifiquen un pas entre dos estats de l’individu en la societat. Es fan mitjançant algun tipus de ritual. Molts dels sagraments, són un ritus de pas.

En quins moments de la vida de les persones es celebren els ritus de pas?

Quina creus que pot ser la relació entre els ritus de pas i els sagraments?

Ritus de pas en diferents cultures i en diferents religions

Ritus de pas en diferents cultures i en diferents religions


Comments

    There are no comments for this Glog.