RITUS DE PAS

In Glogpedia

by losangelesdecharlie
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World Culture

Toggle fullscreen Print glog
RITUS DE PAS

RITUS DE PASALBA SALVO, MARIA SOLA, CARLA TRESANCHEZ

Que es un ritus de pas?Un ritu de pas és un ritu que marca la transició de una etapa a una altra de la teva vida, especialment els del cicle vital: naixement, transició a l’adultesa, aparellament, mort.

Exemples ritus de pas:-Hamar (Etiopia). -Ogiek (Kenia)-Tukanas (Colombia).-Indios Algonquinos (Canada)

En quins moments de la vida de les persones es celebren els rituals?-naixement-creixement-aparellament-maternitat -mort

Quina creus que pot ser la relació entre els ritus de pas i els sagraments?Tan els ritus de pas com els sagraments de la manera que sigui representa al seu deu o deus.


Comments

    There are no comments for this Glog.