RITUS DE PAS

In Glogpedia

by MARCRIBES
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World Culture
Grade:
9,10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
RITUS DE PAS

RITUS DE PAS

El naixement, la pubertat, el matrimoni o la mort són ocasions per celebrar causa de la seva implicació pública. .

Un ritus de pas es un ritu de transició d'una persona entre dos estats.Es celebra en moltes religions i te la intnció de conectar amb la persona interior. Especialment del cicle vital: naixement, transició a l'adultesa, aparellament i mort

QUE ES UN RITUS DE PAS?

Els jueus celebren el Bar Mitsva. Quan un nen jueu arriba a l'edat de la maduresa dels 13 anys, es torna responsable de si mateix sota la llei jueva. Quan es fa aquest ritu pot prendre decisions ell sol sobre les questions religioses. Un altre exemple es quan les noies americanes celebren eel seu 15 aniversari, significa que ja són madures.

RITUS DE PAS EN ALTRES RELIGIONS

EN QUINES EDATS ES CELEBREN?

La relació entre els ritus de pas i els 7 manaments ees que els dos són actes que fem les persones creients en una religió per fer un canvi interiorment, mes enllà de les aparençes.

CONCLUSIONS

Bar Mistva

Your headline here

Your headline here

Your headline here

Your headline here

Your headline here

Your headline here

Your headline here

Your headline here

Your headline here

Your headline here

Your headline here

Your headline here

Your headline here

Your headline here

Your headline here


Comments

    There are no comments for this Glog.