Next-Gen

Rinco's bazige glog

by You,
Last updated 5 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
English Language Learners ELL, ESL EFL
Grade:
10,1

Toggle fullscreen Print glog
Rinco's bazige glog

Avoir

Avoir staat voor hebben.het is één van de meest gebruiktewerkwoorden.

Hier zijn wat vormen.j'ai ik hebtu as jij hebtil a hij heeftelle a zij heefton a men heeftnous avons wij hebbenvous avez jullie hebbenils ont zij hebbenelles ont zij hebben


Comments

    There are no comments for this Glog.