Římská armda

In Glogpedia

by Davcachmel
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Ancient History

Toggle fullscreen Print glog
Římská armda

Auxilia jsou římské pomocné sbory, vojáci verbovaní z pohraničí s odlišnou zbrojí a úkoly. Auxilia hlídaly hranice a poskytovala pod-poru v boji. Dělily se do centurií s římským centurionem a do větších oddílů (500-1000)

Římští legionáři nevítězili zapomocí fyzické síly, ale skvělé disciplíny a spolupráce, kterou postrádaly mnohé jiné armády starověku. Římští vojáci měli jako první naprosto stejné brnění.

Pevnosti se stavěly při dlouhém obléhánímměsta, či na hranicích. Pokaždé když armáda měla přenocovat, všechny stany se obenaly palisádou. Legie byly na podzim a zimu v zimním táboře, a na konec března se přesouvaly do letního tábora.

Každé legii byl přidělen zlatý orel (Aquila), kterého nesl aquiliferem (viz. vojenské hodnosti). Dokud legie měla orla, vždy byla naděje, pokud ale orel padl do ruou nepřítele, byla to největší možná ostuda.

Pretoriánská garda původně sloužila pouze jako osobní stráž císaře a senátu. Ale během času se rozrostla až na armádu 8000 mužů, zůstávajicích v Římě. Pretoriánští velitelé měli v Římě velký vliv, a tak vznikl i pretoriánský stav.

ŘÍMSKÁ ARMÁDA

Každý římský voják musel v boji za každou cenu udržet danou formaci. Známe například testudo*(Vojáci vytvoří zeď ze štítů- účiné proti šípům), čtvercová plná formace (Vojáci se seskupí do velkého čtverce, každá strana se kouká před sebe a vystrčí kopí- účiné v obklíčení a proti jezdcům), čtvercová prázdná formace (To samé, akorát čtverec je prázdný- účiné proti jezdcům), a mnoho dalších


Comments

    There are no comments for this Glog.