Richard Wagner

In Glogpedia

by mmt72
Last updated 7 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Artist Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Richard Wagner

Richard Wagner(1813-1883)

1813

Naixement

A L'Holandés Errant apareix per primera volta el "leitmotiv", el tema conductor que caracteritza les obres de Wagner.A Tannhäuser, es veu com la durada -3 hores- no suposa cap problema, degut a la música excepcional.

El 13 de febrer de mor a Venècia a causa d'una crisi cardíaca en Ca' Vendramin Calergi, un "palazzo" del segle XVI en el Gran Canal. El seu cos va ser soterrat al jardí de Wahnfried, la seua vil·la a Bayreuth.

Per a representar la tetralogia completa de L'Anell dels Nibelungs, promogué la construcció d'un teatre al detall. L'acústica permet equilibrar el so de l'orquestra amb la veu dels cantants, de tal manera que no han de forçar la veu.

Les dos peces per a piano del seu sogre, Franz Liszt, titolades La lúgubre góndola evoquen el pas d'una góndola fúnebre coberta de negre portant a Wagner pel Gran Canal.

Wilhelm Richard Wagner naix el 22 de maig a la juderia de Leipzig (Alemanya). Fou el nové dels fills de Carl Friedrich Wagner, un funcionari de policía que morí de tifus sis mesos després del naixement de Richard, i de Rosine, filla d'un forner.

1843-45

Primeres obres mestres

1848-1874

1883

Mort

Richard Wagner(1813-1883)

L'Anell dels Nibelungs

La representació sencera de L'Anell dels Nibelungs s'estén més de 14 hores. La tetralogia, modelada com els antics drames grecs, conta les lluites entre déus, herois i criatures mitològiques per tal de recuperar un anell màgic que atorga el poder de controlar el món.


Comments

    There are no comments for this Glog.