Rezy Kocky

In Glogpedia

by majstrenko
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Math
Subject:
Geometry
Grade:
5,6

Toggle fullscreen Print glog
Rezy Kocky

Rezy Kocky

Dobrý deň, moje meno je Albert a teraz si niečo povieme o rezoch kocky.

Poučka č.1Ak je rovina rôznobežná s dvoma rovnobežnými rovinami, tak ich pretína v rovnobežných priamkach ( viď. obr. č.1). Rovina EFGH je rôznobežná s dvoma rovnobežnými rovinami ADEH a BCFG a pretína ich v dvoch priamkach EH a FG, ktoré sú navzájom rovnobežné.

Obrázok číslo 1.

Základné pojmyRez telesa je prienik telesa a roviny: je to rovinný útvar, ktorého hranica je prienik hranice telesa s rovinou rezu. Hranica rezu telesa sa skladá z prienikov roviny rezu so stenami telesa.Rovina je jednoznačne určená :Tromi bodmi, ktoré neležia na jednej priamke.Priamkou a bodom, ktorý na nej leží.Dvoma rôznobežnými priamkami.

Ak je priamka rovnobežná s dvoma rôznobežnými rovinami, tak je rovnobežná aj s ich priesečnicou (viď.obr.). Priamka FB je rovnobežná s dvoma rôznobežnými rovinami ADEH a CGDH. Priesečnica týchto dvoch rovín je rovnobežná s priamkou FB.

Tu vidíme obrazok číslo 2.

Tu si môžme pozrieť inštruktážne video o rezoch kocky.


Tags

sk

Comments

    There are no comments for this Glog.