Rezervatie naturala

In Glogpedia

by Andreea1996
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecosystems
Grade:
11

Toggle fullscreen Print glog
Rezervatie naturala

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată și reprezintă o zonă montană (stâncării, grohotișuri, văii, doline, pădurii de conifere, păduri în amestec, pajiști, stepe, pășuni alpine) de un deosebit înteres geologic, peisagistic, floristic și faunistic ce adăpostește un număr de specii de plante (floarea-reginei, papucul doamnei, argințica, jneapăn) și animale (cocoș de munte, minuniță, ciocănitoare de munte) dintre care unele foarte rare.

Rezervatia naturala "Pietrele doamnei"

Pietrele doamnei

Floarea Reginei

Pestera liliecilor

Formațiune geologică foarte spectaculoasă morfologic, martor important al trecutului geologic, cu vegetație bogată în specii endemice.

Cocosul de munte

Argintica

Localizare: Partea nordica a masivului Rarau, judetul SuceavaAnul declararii rezervatiei: 1955Tip rezervaţie: mixtă

Pietrele Doamnei ating altitudinea de 1.647 metri iar vârful cel mai înalt al masivului, format tot din calcare recifale, are 1.651 metri.

Biblografie:ro.wikipedia.org judetulsuceava.ro


Comments

    There are no comments for this Glog.