Revolució Nortamericana

In Glogpedia

by 98bernardoanna
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
American History
Grade:
12

Toggle fullscreen Print glog
Revolució Nortamericana

LA REVOLTAAnglaterra havia creat tretze colònies a la zona oriental de l’Àmerica del Nord. L’Economia d’aquests territoris es basava en l’exportació de productes -fusta, blat, tabac, cotó i conserves de peix- al continent europeu. L’any 1765, el govern anglès va augmentar sensiblement els impostos que gravaven el comerç transatlàntic. La protesta dels colons nord-americans va ocasionar l’esclat del conlficte bèl·lic contar la monarquia anglesa. Els delegats de les colònies, reunits a Filadèlfia, van promulgar, el 4 de Juliol de 1776, la Declaració d’Independència, que recull les idees fonamentals del pensament il·lustrat.

EE.UU.

INDEPÈNDNCIA NORDAMERICANA

L’ambició d’un imperi, la necessitat d’un poble i una lluita desigual.

CAUSESLes principals causes que vàren provocar la revolta burgesa nordamericana van ser:-Societat: Els colons eren una societat diferent dels anglesos. Gairebé no hi havia nobles, predominaven els comerciants i els petits propietaris agrícoles (els grangers) i al nord, al costat dels grans propietaris, tenien esclaus.Economia: El mercantilisme (teoria económica basada en la suposició de què la riquesa d'un país consistia en exportar productes cars o industrials i importar poc i barat (les matèries priemres, etc.). Això ho apliquen a les colònies, com si aquestes fossin països estrangers, impedint que les colònies els seus propis productes industrials.- Impostos injustos després de la Guerra dels Set Anys (entre França i Anglaterra). Els colons no la veuen com una guerra pròpia però, han de pagar igual tot i estar ells travessan una greu crisi econòmica . Vàren afegir l'impost del Stamp act (segell que feia pagar impostos a aquells qui adquirien documents oficials o la premsa), van carregar d'impostos el paper, el vidre, el plom i el té.

CONSEQÜ`ENCIESAquesta guerra fou revoluconària i el començament dels EE.UU d'avui en dia; vàren plantejar i finalment aconseguir, un canvi estructural:- Política: Idees il·lustrades: es proclama la divisió de poders i la lliure elecció pels ciutadans pels càrrecs polítics.- Societat: Apareixen les Declaracions de Drets: igualtat davant la llei de tots els ciutadans, es suprimeixen els privilegis (les distincions socials es produiran pel talent, el treball, etc.)- Econòmia: Apareix una economia lliurecanvista, no mercantilista: obre els seus mercats (compra i venda) a tots els països.- Espiritual o cultura: Les idees il·lustrades són portades a la pràctica i funciona. Amèrica es converteix en un model a imitar: per les societats europees i per les colònies espanyoles: la revolució és possible.

Personatges claus

Ja no hi ha lloc per mitges tintes. O ets realista o ets independentista.

"No taxation without representation" - no es pagaran impostos a qui no representi als colons. ´Es clarament, el principi de l’autodeterminació.

“Nosaltres, els representants dels Estats Units d’Amèrica; reunits en el congrés general, acudim al jutge suprem del món, per fer-lo testimoni de la rectitut de les nostres intencions. En el nom i amb el ple poder del bon poble d’aquestes colonies, donem a conèixer solemnement i declarem que aquestes colonies unides, són i per dret han de ser, estats lliures i independents.” Thomas Jefferson, John Adams i Benjamin Franklin.

-Thomas jefferson: Nascut a Shatwell, Virgina (13 de abril del 1743)Origen Social: Aristocràtic i esclavistaOfici: AdvocatDades a destacar: President i vicepresiden dels EEUU-John Adams: Nascut a Braintree, Massachusetts (30 de octubre de 1735). Orgien social: ModestOfici: Professor d'escola i advocat.Dades a destacar: President i vicepresident dels EEUUGeorge Washington: Nascut a Popes Creek, Virgina (22 de febrer 1732)Orígen: Arisocràtic i esclavistaOfici: MilitarDades a destacar: Primer President de los EEUUBenjamin Franklin: Nascut a Boston, Massachussets. (17 de gener del 1706)Orígen: TreballadorOfici: Escriptor, periodistaDades a destacar: Fundador d'universitats bibliotecas i hospitals. Inventor del Parallamps

Anna Albert, Alícia Cabezuelo, Irina Uribe i Anna Bernardo


Comments

    There are no comments for this Glog.