Reptils

In Glogpedia

by laiabirosta9756759d4aeafbc
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Animals
Grade:
4,5,6,7

Toggle fullscreen Print glog
Reptils

REPTILIA

Molts mengen carn, però d'altres s'alimenten d'insectes, un d'ells es el camaleó.

Caminen i tenen les potes curtes, excepte les serps, que repten per terra. Molts d'ells pugen per les parets. N'hi ha que són molt ràpids.

El seu cos gairebé sempre esta cobert per escates, excepte la tortuga que té una closca. Viuen en molts llocs del món. .

Com són?

Què són?

Els rèptils són a la terra des de l'època dels dinosaures. El cocodril es el rèptil més proper als dinosaures.

Què fan?

Alimentació


Comments

    There are no comments for this Glog.