Renij

In Glogpedia

by kemija
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemical Elements
Grade:
7

Toggle fullscreen Print glog
Renij

Renij

Renij je jedan od najrjeđih kemijskih elemenata u prirodi. Isto tako je i vrlo skup. U prirodi se može naći u gadolinitu, molibdenitu, kolumbitu i nekim sulfidnim rudama ali se nigdje na javlja u koncentracijama većim od 50 ppm. Upotrebljava se kao dodatak volframovim i molibdenovim legurama. Re-Mo legura pokazuje supervodljivost na 10 K. Re-W termopar može mjeriti temperature do 2200 °C. Cijena renija u obliku sačme čistoće 99.99% iznosi 503.00 € za 50 g.

Renij je otkriven 1925. godine u Berlinu, Njemačka. Otkrili su ga Walter Noddack, Ida Tacke i Otto Berg.

Walter Noddack

Ida Tacke

Otto Berg

Biološki podaciToksičnostNije ustanovljeno, ali se vjeruje da je niska.Toksični unos: /Smrtonosna doza: LDˇ50 (ReCl3, miš) = 280 mg kg^-1Opasnosti: Nisu prijavljeni slučajevi trovanja renijem. Kao i kod svih metala u prahu, renijeva prašina može predstavljati umjerenu opasnost od požara ili eksplozije.

made by: Fany Šmit

U Zemljinoj kori je vrlo rijedak (otprilike kao helij i kripton). Elementarni je renij sjajan, po izgledu sličan platini, vrlo tvrd metal. Zagrijan do crvena žara, može se kovati i valjati. Netopljiv je u kloridnoj i fluorovodičnoj kiselini, nitratna ga kiselina i vlažan kisik na običnoj temperaturi oksidiraju na perrenijsku kiselinu (HReO4) topljivu u vodi. Dobiva se kao sporedni proizvod pri preradi molibdenita i mansfeldskih bakrenih škriljaca. Na naliv-perima upotrebljava se za vrške pera, zatim za termoelemente, kao katalizator, kao zaštitna prevlaka na instrumentima i dr. Najvažniji mu je spoj kalij-perrenat (KReO4), na niskoj temperaturi teško topljiv u vodi.

TemperatureTemperatura taljenja: 3186 °CTemperatura vrenja: 5596 °CKritična temperatura: 20227 °C

UporabaRenij se upotrebljava za izradu posebnih dijelova različitih instrumenata (zbog visokotemperaturne postojanosti i otpornosti na habanje), te za izradu električnih kontakata i termoparova. Kombinacija Pt/Re - Pt/Rh može se koristiti do temperature 900°C, a kombinacija Re-W do 2200°C. Zbog otpornosti na agresivne dušične, sumporne i fosforne sredine, koristi se kao katalizator u različitim reakcijama kao što su reakcije hidrogenacije, alkilacija i dealkilacija, hidrokrekiranju i disproporcioniranju olefina. Legura renija s molibdenom postaje supravodljiva pri 10 K. Renijeva žarna nit ugrađuje se u jake fotografske bljeskalice (flash-svjetiljke). Perrenatni ion i koriste se za taloženje kalija, jednovalentnih i kompleksnih iona.

Izvori: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, www.pse.pbf.hr i Wikipedija - Renij.

Činjenica: Renij je dobio ime od latinskog naziva za rijeku Rajnu - Rhenus.

Kemijski element renij nosi u periodnom sustavu elemenata simbol Re, atomski (redni) broj mu je 75, a atomska masa mu iznosi 186,207(1).


Comments

    There are no comments for this Glog.