Renesansa~povzetek

by rosanaarifin
Last updated 5 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Renesansa~povzetek

DELITEV OBDOBJA~zgodnja renesansa (14.-15. stol.) Petrarca in Boccaccio~visoka renesansa (1500) Ariosto in Leonardo Da Vinci~pozna renesansa (1550) Shakespeare in Cervantes

RENESANSAin nekaj malega o humanizmu:)

ZNAČILNOSTI KNJIŽEVNOSTI-posvetnost-življenjskost-spoj romantičnegain realizma-razgibanost v stilu-pestrost vsebin in oblik-humanistična ideja-združevanje slojev-antični motivi

PREDSTAVNIKI~ITALIJA: Petrarca, Michelangelo Buanarotti (sonetist in likovni umetnik), Giovanni Boccaccio~FRANCIJA: Rebelais (romanopisec), Ronsard (pesnik)~ŠPANIJA: Miguel de Cervantes Saavedra~ANGLIJA: Shakespeare~SLOVANI: Kochanowski, Držič, Ranjina, Zlatarič

-14.-16. stol.-ponovno rojstvo/prerod-vpliv humanizma, antične umetnosti in filozofije

WILLIAM SHAKESPEARE: Romeo in Julija-Tragedija (nedosegljivost=aktualnost; izvor iz junakovega značaja)-Snov (italijanska novela o nesrečnih ljubimcih; ljudsko slovstvo)-Motiv (spor med družinama; ljubezenski par)-Tema (nesrečna in neuresničljiva ljubezen)-Ideja (ljubezen je plemenitejša od sovražtva)-Zgradba (5 dejanj, 24 prizorov)-Osebe: Romeo (Capuletova družina), Julija (Montegova družina)

WILLIAM SHAKESPERE:Angleški sonet-Zunanja zgradba: tri kvartine (prestopna rima) in dvoslišje na koncu (zaporedna rima)-Posmeh Petrarki-SONET št. 130 ~ ljubezenski, vendar realistični

FRANCESCO PETRARCA: 61. sonet-Petrarca~klasik sonetov-Muza~Laura-V zbirki Canzoniere-Ljubezenska tematika-Italijanski sonet~14 verzov (enajsterec), v 4 kiticah (dve kvartini~podoba, dve tercini~razlaga podobe)-Petrarkizem

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA:Don Kihot-Parodija na viteški roman-Osnovna motivika (popotno viteštvo)-Osrednji motiv (plemič, kateremu so viteške knjige zmešale pamet)-Ideja (kritika viteških romanov)-Tragikomični učinek-Vprašanje idealizma (don Kihot) in realizma (Sančo Pansa)

WILLIAM SHAKESPEARE: Hamlet-Tragedija nastane v osrednjem obdobju Shakespearovega delovanja-Čas (nekaj mesecev)-Kraj (dvorec Elsinor)-Hamletov monolog (Biti ali ne biti)-Osebe: Hamlet, Ofelija, Klavdij, Polonij, Laert, Gertruda, Horatio, Bernard, Rosenkrantz, Gildenstern, Marcel.

GIOVANNI BOCCACCIO:Novela o sokolu-Motivi: sokol, bolezen, smrt-Tema: požrtvovalna ljubezen-Ideja: lepota do zdravega in naravnega življenja-Sokolja teorija: Paul Hepse, ponavlja se predmet-Zgradba: zasnova, zaplet, vrh, razplet, razsnova-Osebe: Friderik, Giovanna, Giovannin sin

GIOVANNI BOCCACCIO:Decameron-100 novel-Okvirna zgodba: 7 žensk in 3 moški se umaknejo v podeželsko vilo, kjer si pripovedujejo zgodbe-Kralj ali kraljica dneva zbereta temo novele-Novele so: ljubezenske, zabavne, moralistične~poučne, stirične

WILLIAM SHAKESPEARE(1564-1616)-154 sonetov (ljubezen, politika)-posvečeno (neznan poet, mladenič, temna gospa)-realist-žena Anne Hathaway

POMEN-odkritje sveta in človeka -razum, čutnost, zmožnost-zdrav duh v zdravem telesu

RENESANČNA LIRIKApoleg Petrarce:Michelangelo Buanarotti, Piere Rousard, Louis de Camoes, William Shakespere

NOVELAlat. novost, novica, krajši obseg, stvarno življenje, ključen predmet, manjše število oseb, presenetljiv zaplet in razplet

LITERARNE ZVRSTILIRIKA: sonetEPIKA: novela, roman

HUMANIZEM-Z Evropa, 14.-16. stol-Človek namesto boga-antropocentrizem, individualizem, senzualizem, esteticizem, panteizem, neopaganizem, empirizem-Predstavniki: Boccaccio, Patrarca, Marchiavelli, Erazem Rotterdamski


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.