RENESANSA

In Glogpedia

by klaragajsek
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
European history

Toggle fullscreen Print glog
RENESANSA

RENESANSA

14. STOLETJE V ITALIJI

HUMANIZEM- idejna smer povezana z renesanso- v središču ni več bog, vendar vsak posameznik-človek

-renesansa se najprej začne v Italiji, nato se širi po zahodni Evropi (Francija, Anglija)

PREDSTAVNIKI- Italija: Boccaccio, Petrarca, Buonarotti- Španija: Cervantes- Francija: Rabelais, Ronsard- Anglija: Shakespeare - Slovanski predstavniki: Držić, Zlatarić, Ranjina

ELIZABETINSKO GLEDALIŠČE- lahko igrajo samo moški- gledanje predstav je namenjeno predvsem zabavanju in druženju- ime je dobilo po kraljici Elizabeti 1.- Shakespeare je tu požel veliko slave

Shakespeare: Romeo in Julija- tragedija- tema: ljubezen, sovraštvo- ideja: ljubezen premaga vse ovire- dramski trikotnik

ANGLEŠKI SONET je pesniška oblika, podobna italjanskemu, le da je ta sestavljen iz treh kvartin in dvostišja na koncu.

HAMLET- tragedija- Hamletovi monologi- osebe se razlikujejo po značajskih lastnostih (sramežljivost, prevzetnost, egoizem,...)- Hamlet je skozi vso dramo nekoliko nesrečen in trmast

BITI ALI NE BITI (vprašanje, ki je aktualno v vseh obdobjih, saj se človek sprašuje, kaj sploh pomeni živeti).

PETRARCA- italjianski pesnik in pisatelj- mojster soneta- petrarkizem: poezija, ki nastane pod vplivom Petrarce (France Prešeren se zgleduje po njem)- Petrarca piše v čast muzi Lauri

PETRARCA IN PREŠEREN- oba imata muzi, ki naj bi bilil nadnaravno lepi- oba naj bi ju zagledala v cerkvi- Petrarca je Lauri obljubljav večno ljubezen, kot kasneje Prešeren Juliji

Miguel de Cervantes SaavedraPisatelj je z romanom Don Kihot ustvaril prvi nonoveški roman. Don Kihot je parodija na starejše viteške romane. Glavna junaka sta Don Kihot ter Sančo Pansa.

Giovanni Boccaccio- njegovo osrednje delo je Decameron (pripovedna proza), sestavljeno je iz stotih novel (ena izmed njih je Novela o Sokolu- na tem primeru se je razvila sokolja teorija

SOKOLJA TEORIJA- kot vodilni motiv v noveli, se mora na odločilnih mestih pojavljati tipičen in značilen predmet (npr. sokol)

DON KIHOT- naiven (verjame v zgodbe iz viteških romanov)- dobrosrčen- neumen (bori se z mlini na veter)SANČO PANSA- dobrosrčen- ustrežljiv (pomaga Don Kihotu)- bister

ZNAČILNOSTI RENESANČNE KNJIŽEVNOSTIUstvarjalci se zgledujejo po antiki.V središču je človek - vpliv humanizma.Cerkev in bog nista več v ospredju.Romantika in realizem se spajata.Priznani so različni družbeni sloji ustvarjalcev (tudi meščani).Pomembna je življenskost.

RENESANSA SE DELI NA ZGODNJO (14., 15. STOLETJE),VISOKO (1500) IN POZNO (1550)

William Shakespeare je napisal več sonetov, ki so bili v nasprotju z Petrarco bolj realistični. Sonet 130 je tipičen primer kjer se Shakespeare nekoliko ponorčuje iz Petrarce.V svojem sonetu opisuje, da njegova muza ni popolna, vendar je zanj najboljša in najlepša.

William Shakespeare (1564-1616)- eden največjih piscev vseh časov- v Londonu je postal igralec, dramatik, pisal je najboljše drame v gledališču Globe- pisal je sonete, komedije in tragedije- njegova najbolj znana dela so Hamlet, Romeo in Julija, Othello, Ukročena trmoglvka,...- bil je poročen in imel družino- njegova dela so v slovenščino prevajali; Oton Zupančič, Matej Bor, Milan Jesih in Janez Menart

ANTROPOCENTRIZEM; je nazor, katerega glavna zamisel je človekova nadrejenost naravi.INDIVIDUALIZEMSENZUALIZEM; filoz.spoznavna teorija, po kateri je čutno zaznavanje, spoznavanje edini vir spoznanjaNEOPAGANIZEM; ponovno zanimanje za antikoEMPIRIZEMESTETICIZEMPANTEIZEM


Comments

    There are no comments for this Glog.