Rembrant van Rijn

In Glogpedia

by jufsabine
Last updated 4 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Artist Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Rembrant van Rijn

...Rembrandt Harmenszoon van Rijn een Nederlandse kunstschilder was. ...Hij een van de grootste schilders uit Europa is....Hij geboren is op 15 juli 1606 in Leiden en overleed op 4 oktober 1669 in Amsterdam.

Top tien meest bekende schilderijen van Rembrandt.1. De Nachtwacht(1639-1642)2. De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp(1632)3. Danaë(1636)4. Het Joodse bruidje(1667)5. De schilder in zijn atelier(1629)6, De Staalmeesters(1662)7. Christus in de storm op het meer van Galilea(1633)8.De terugkeer van de verloren zoon (1668)9. Bathseba met de brief van koning David (1654)10. Titus in een habijt(1660)

1.Nachtwacht

3.Danaë

2.De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp

4.Het Joodse bruidje

Tijdlijn: 1606 Rembrandt wordt geboren 1630 Rembrandts vader ging dood. 1635 Wordt Rombertus geboren, maar hij ging na twee maanden dood. 1638 Wordt Cornelia geboren en zij overlijdt na een maand. 1640 De moeder van Rembrandt overlijdt na de geboorte van een dochtertje, die na drie weken zelf ook sterft. 1641 Rembrandt viert feest want zijn zoon Titus blijft wel leven. 1642 Weer heeft Rembrandt verdriet, want zijn vrouw Saskia sterft. Hij neemt een huishoudster in dienst. 1642 De Nachtwacht is af maar Saskia is al dood en hij zit alleen met Titus. 1654 Rembrandt en Hendrickje krijgen een dochtertje, Cornelia.Rembrandt heeft een groot deel van de 80-jarige oorlog meegemaakt en stierf in 1669. Hij is 63 jaar geworden.

5.De schilder in zijn atelier

6.De Staalmeesters

7.Christus in de storm op het meer van Galilea

8.De terugkeer van de verloren zoon

10.Titus in een habijt

9.Bathseba met de brief van koning David

Rembrandt van Rijn

Dingen die je kan bezoeken:-Museum Rembrandthuis-Rijksmuseum-Soms zijn er ook tentoonstellingen

Rembrandthuis

Logo Rijksmuseum

Informatie Nachtwacht:In de periode 1639 tot 1642 schilderde Rembrandt ‘De Nachtwacht’. Overigens gaf hij het werk een andere naam: ‘De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren’. Aangezien Rembrandt het doek behoorlijk donker heeft gemaakt – juist om met lichteffecten de aandacht op bepaalde aspecten te vestigen – en het vernis in de jaren erna nog veel donkerder kleurde, ging men er vanuit dat het tafereel zich ’s nachts afspeelde. Om deze reden werd het schilderij in de 18e eeuw ‘De Nachtwacht’ genoemd. In de jaren erna maakte een verhuizing naar het huidige Paleis op de Dam het noodzakelijk om aan alle zijden een strook af te snijden. Anno 2014 hangt dit meesterwerk in het Rijksmuseum. De Nachtwacht is 363 bij 437 cm lang.

Wist je dat:

Filmpje

Tweehonderd jaar geleden heette het Rijksmuseum nog 'Rijks Museum' en die schrijfwijze zie je dus op allerlei producten uit die tijd terug. Tijden veranderen... en de spelling ook. De officiële naam van het museum is tegenwoordig 'Rijksmuseum', zonder spatie.


Comments

  • jufsabine 4 years ago

    jufsabine's avatar

    Ziet er super uit Kimberley!