REFORMACIJA

In Glogpedia

by emica22
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Toggle fullscreen Print glog
REFORMACIJA

Martin Luther

Henrik VIII

Katarina Aroganska

Reformacija je vjerski i društveni pokret koji je nastao u Europi tijekom 16. stoljeća. Bio je to pokušaj unošenja duhovnih i strukturalnih promjena u Crkvu što je dovelo do uspostave Reformiranog kršćanstva. Reformacija se sučelila s etabliranim eklezijalnim ustrojem Crkve te stavila pod upitnik primat Pape, zahtijevala smanjenje sekularnog i materijalnog utjecaja Rimske kurije te povratak na ono što joj je i bila svrha – naviještanje Kristovog nauka, koji je zbog svjetovnih briga zapustila.

John Calvin

U Francuskoj reformacija je uzela velikog maha, ali kako je došla tako je i prošla, doduše više silom nego milom, ponajviše zbog istrebljivanja, zlostavljanja i ubijanja Hugenota, kako su nazivani reformirani kršćani.

Henrikov privatni život se vrlo često isprepletao sa državnim poslovima i politikom. Njegova želja za dobijanjem muškog nasljednika i bračni život usko su utjecali kako na tadašnju, ali i buduću vanjsku i unutrašnju politiku Engleske, tako i na položaj vjere u Engleskoj i odnose sa poglavarom Katoličke crkve, samim Papom.

U vrijeme proučavanja Novog Zavjeta u pripremama za svoja predavanja počeo je vjerovati kako kršćani nisu spašeni zahvaljujući vlastitim naporima već darom božje slave, koju oni prihvaćaju u vjeri. U to vrijeme razgranalo se trgovanjem indulgencijama (oprostima). Duboko ogorčen takvim načinom davanja oprosta 31. listopada 1517. na vrata crkve u Wittenbergu izvjesio je na javnu raspravu svojih 95 teza o indulgencijama, dogmama i uređenju crkve. Sam Luther kasnije ovaj događaj niti jednom riječju nije spomenuo ni u jednom svom djelu iako je tim događajem obilježen početak vjerske reformacije

REFORMACIJA

Katarina Aragonska bila je sa Henrikom trudna sedam puta, no preživjelo je samo jedno dijete, kći Marija. Henrik je, međutim, silno želio muškog nasljednika, jer je smatrao da jedino sin može osigurati kontinuitet engleske krune. U početku je uz Katarinu imao dvije ljubavnice: Elizabeth Blount, sa kojom je dobio sina po imenu Henry FitzRoy, i Mary Boleyn, koja se udala kratko prije nego što je njena sestra Anne izašla na scenu kao Henrikova najvažnija ljubavnica. Kada je shvatio da Katarina ulazi u menopauzu i da više neće moći imati djece, prevladala je njegova želja da dobije zakonitog sina, a jedini put da ga dobije sa Anne Boleyn bio je da se rastavi od Katarine. Stoga je pokušao uvjeriti papu Klementa VII da je Katarinin brak sa Arturom konzumiran, te da stoga njegov brak sa Katarinom mora biti poništen u skladu sa crkvenim propisima. Isprva neodlučan, papa 1529. godine pod pritiskom Karla V, cara Svetog Rimskog Carstva, odbija ispuniti Henrikov zahtjev.

Reformacija je uzela velikog zamaha u Nizozemskoj, a u Škotskoj je John Knox uveo prezbiterijalni sustav, po uzor na Kalvinov eklezijalni ustroj u Ženevi, po kojemu su naveliko postale poznate Prezbiterijanske crkve.

Njemački teološki i vjerski reformator, začetnik protestantske reformacije. Njegova vjerska reformacija duboko je utjecala na političke, ekonomske, obrazovne i jezičke prilike u svijetu što ga je učinilo jednom od važnih figura europske povijesti. Rođen je 10. studenog 1483. u mjestu Eisleben. Osnovno i srednje obrazovanje stjecao je u Mansfeldu, Magdeburgu i Eisenachu. U dobi od 17 godina (1501.) upisuje se na sveučilište u Erfurtu. Njegov otac Hans Luther, porijeklom iz seljačke obitelji, bio je rudar u rudniku bakra u podrčju Mansfelda.

Nakon serije vjerskih sukoba koji nisu završili samo na usmenim nego i fizičkim okršajima Hugenoti izvukli deblji kraj, tako je kalvinizam u Francuskoj gotovo uništen, a poznata Bartolomjeska noć u literaturi poznata kao pokolj kršćana reformacije ostala sinonim za ubojstvo i nasilje inspirirano vjerskom netrpeljivošću i mržnjom.

Tridesetogodišnji rat, vjersko-politički oružani sukob vodećih europskih sila i njihovih saveznika, združenih u vojno-političke koalicije, u razdoblju 1618–48. Vjerske suprotnosti između katolika i protestanata u Svetom Rimskom Carstvu Njemačke Narodnosti od XVI. st. dalje jasno su se odrazile u suprotnosti između protestantskih knezova i katoličkoga carskog dvora dinastije Habsburg.


Comments

    There are no comments for this Glog.