Reanimacio Cardiopulmonar

In Glogpedia

by unicarl51
Last updated 6 years ago

Discipline:
Health & Fitness
Subject:
Health

Toggle fullscreen Print glog
Reanimacio Cardiopulmonar

Educació FísicaPRIMERS AUXILIS

Membres

Reanimació Cardiopulmonar(R.C.P)

QUÈ ÉS?Conjunt de maniobres que s’han de fer quan una persona està en la situació d’aturada cardiorespiratòria.EN QUÈ CONSISTEIX?Consisteix a ajudar a les funcions respiratòries i circulatòries fins que la persona infartada pugui rebre un tractament més qualificat.QUÈ S'HA DE FER?Les tecniques que cal seguir són:1. Protegir de perills tant a la victima com a nosaltres mateixos.2. Determinar si la víctima reacciona.3. Trucar i informar al numero 061 de l’emergencia que tinguem simultaniament que ens ocupem de la victima.4. Si la víctima no respon però respira, col·loqueu-la en la posició lateral de seguretat5. Cal continuar demanant ajuda.6. Comproveu de nou si respira normalment.7. Si la víctima no respon i no respira, aplicau-li la RCP bàsica mentre arriben els serveis d’urgència.8. Si la víctima no presenta signes vitals

Aturada Cardiorespiratoria

Interrupció brusca dels pulmons i/o el cor quan els òrgans deixen de fer la seva funció de sobte.

Maria Justiniano BarbaAnna Fernández MuntéNadia Espinosa NoriegaCarlos Escobar Lopez

Posició lateral de seguretat


Comments

    There are no comments for this Glog.