Razvoj pisma kroz povijest

In Glogpedia

by ibrisimovicka568a5c51a542d
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
European history
Grade:
1

Toggle fullscreen Print glog
Razvoj pisma kroz povijest

Alfabet se nalazi na kraju razvojnog lanca pisma. 26 do 36 znakova su grafemi, koji su znakovi za pojedine glasove ,foneme. Smatra se da su prvi tvorci alfabeta Feničani, iako postoje i druge teorije.To su: Fenički alfabet,Grčki alfabet,Latinica(6-7 st.pr.n.e.),Karolinška miniskula(8.st.pr.n.e.),Gotička miniskula(1150 g.),Humanistička miniskula(14.st.),Glagoljica(9.st.),Čirilica(Samuelov natpis iz 993 g.).

RAZVOJ PISMA KROZ POVIJEST

Slikovnim pismom se koristio pećinski čovjek u prapovijesti i to zapisivanjem nizova shematskih sličica, životinja, ljudi , predmeta. Takav početak pisma naziva se PIKTOGRAM. Piktogram je grafički znak koji označava doslovno ono što predstavlja. Danas se piktogramima služe neki Indijanci i Eskimi, a pošto ih čitamo kao simbole imamo ih na prometnim znakovima i sl.

SLIKOVNO

Ideogram - znak za određenu riječ-pojamNajstarije pismo nastalo je oko 3400. god. p.n.e. u Mezopotamiji -to je klinasto pismoOko 2500 godine p.n.e. klinasto pismo postaje mješavina slogovnog i pojmovnog pisma. Klinovi su nastajali utiskivanjem stapića u svježe glinene pločice. Kinesko pismo - ima oko 50.000 različitih znakova, i upotrebljava se bez nekih većih promjena već 4000 godina.U početku se pisalo okomito, a danas se piše horizontalno, s lijeva na desno.Hijeroglifi - Egipćani su slikovnim znakovima označavali pojedina slova, tj. glasove, u 3. stoljeću p.n.e. nastalo je hijeratsko (svećeničko) pismo, a od 8.-5. stoljeća p.n.e koristi se demotsko (narodno) pismo.

POJMOVNO

SLOGOVNO

Slogovno pismo se razvilo tako što se znak za pojam (ideogram) ili riječ (logogram) počeo odnositi samo na prvi slog riječi, a onda se više ideograma slagalo zajedno čime se dobio približni fonetski sastav riječi.Kod slogovnog pisma svaki glas se odnosi na jedan gramatički slog.KRETSKO LINEARNO PISMOnastalo je početkom 2. stoljeća pr.n.e. (prvo pismo u Europi) pod utjecajem egipatske hijeroglifike.DEVANAGARIRazvilo se u sjevernoj Indiji iz pisma brahmi u pismo devanagari ("pismo božanskog grada"). . ARAPSKO PISMORazvilo se u 7. vijeku. Najstariji rukopisi Kurana napisani su kufskim pismom, monumentalnim i uglastim, prikladnim za urezivanje.

ALFABET

TIPOGRAFSKO PISMO je skup slovnih znakova zajedničkih oblikovnih obilježja. Razvoj tipografskoga pisma započeo je izumom pomičnih slova J. Gutenberga, kojima su oko 1450. prvi put bile tiskane knjige.Zbog toga se pod tim pojmom nekoć podrazumijevao skup lijevanih slova za knjigotisak (olovni slog), za koje su kalupe izrađivali slovoljevači, ubrzo pretvorivši njihovo oblikovanje u umijeće.Isprva su se tipografska pisma, osim svojim oblikom i stilom, razlikovala i po veličini, no razvojem fotosloga, a poslije i računalnoga sloga, omogućen je slobodan odabir njihove veličine na osnovi istoga predloška.

TIPOGRAFSKO


Comments

    There are no comments for this Glog.