Računalo

In Glogpedia

by Gabrielazivkovic
Last updated 3 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Computer Science

Toggle fullscreen Print glog
Računalo

Računalo je složen uređaj koji služi za izvršavanje matematičkih operacija ili kontrolnih operacija koje se mogu izraziti u numeričkom ili logičkom obliku. Računala su sastavljena od dijelova koji obavljaju jednostavnije, jasno određene funkcije.

Računalo

(Hardware) sklop sastavljen od četiri glavna dijela:-ALU- aritmetičkologička jedinica,-kontrolna jedinica, -memorija (u kojoj su podatci i programi dijele istu memoriju) -I/U - ulazni i izlazni sklopovi

Sklopovlje

Sigurnost

Procesor je sklop koji služi za pamćenje i obradu podataka

Uredila: Gabriela

Software


Comments

    There are no comments for this Glog.