Ramon Llull

In Glogpedia

by TeresaPuig
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writers Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Ramon Llull

Enter text

Phantasticus

BiografiaRamon Llull, mallorquí de naixement, va viure entre 1232 i 1316 i va ser un escriptor prolífic i polifacètic, que es va expressar en llatí, en català i en àrab. El cor de l’aportació de Llull és el que ell anomenava l’Art: un sistema general d’interpretació de la realitat visible i invisible, que se serveix de tècniques semimecàniques, de notació simbòlica i de diagrames combinatoris. L’Art és el fonament de l’apologètica i forneix una base metodològica única per a tots els camps del saber del segle XIII: de la teologia, a les ciències naturals i humanes.El seu perfil intel·lectual és complex i atípic: com a filòsof cristià, va desenvolupar creativament materials neoplatònics i aristotèlics; com a místic, ha estat considerat el cappare de la gran tradició ibèrica; com a novel·lista, va ser un dels primers a proposar temes contemporanis; com a apologeta del cristianisme, va promoure escoles de missioners i va concebre un nou mètode per a la conversió. Llull també va ser un dels primers escriptors que va usar la llengua popular, en el seu cas el català, per tractar de temes reservats a la llengua sàvia, és a dir el llatí, com ara la teologia, la filosofia i la ciència.

Etapes de la seva obra: 1. Etapa preartística (1271-1274). Abans de la sistematització de l'Art, Ramon treballa en la Lògica del Gatzell i en el Llibre de contemplació en Déu, obra monumental que conté la major part dels elements fonamentals del pensament de Llull. 2. Primera fase de l'Art (1274-1289). L'Art abreujada d'atrobar veritat/Ars compendiosa inveniendi veritatem fixa per primer cop les Figures i els Alfabets del mètode de Ramon: és l'obra central del ‘primer cicle’ d'aquesta fase. En el ‘segon cicle’ Llull reelabora el sistema al voltant de l'Art demostrativa (1283). L'Art de la primera fase s'anomena també ‘quaternària’ perquè algunes sèries de principis es presenten com a múltiples de quatre (agrupacions de fins a setze principis). 3. Segona fase de l'Art (1290-1308). L'Ars inventiva veritatis fixa els principis en divuit i els presenta en dues sèries de nou (la denominació de ‘fase ternària’ l'ha inspirada el submúltiple menor d'aquestes xifres). Llull va consolidant aquesta nova proposta amb la Taula general (1294) i l'Arbre de ciència (1295-1296), fins l'Art general última (1305-1308) i l'Art breu (1308). 4. Etapa postartística (1308-1315). Llull centra la seva atenció en la formulació d’una ‘nova’ lògica, expressada en una sèrie d’opuscles polèmics, sobretot durant l'estada a París de 1309-1311. Després d'haver estat escoltat al concili de Vienne, va continuar produint obres a Mallorca, a Sicília i a Tunis.

Llibres

Els viatges

Ramon Llull (vida i obra)


Comments

    There are no comments for this Glog.