RAMON LLULL

In Glogpedia

by virgiycris
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Historical biographies

Toggle fullscreen Print glog
RAMON LLULL

D'acord amb el testimoniatge de la Vida coetània, a partir d'aquesta experiència s'inicia una nova vida per al convers, que abandonarà la seua família, la seua posició social i les riqueses per a servir a Déu. No obstant açò, no ho farà ingressant en una ordre religiosa, sinó a través d'una activitat frenètica, que es resumeix en tres objectius: predicació als infidels fins a arribar al martiri, escriptura d'un llibre contra els errors d'aquests infidels i creació d'escoles monestir on s'ensenyara l'àrab i altres llengües orientals per a formar als missioners. En definitiva, l'obsessió dominant en Llull fins a l'últim moment de la seua llarga vida serà la conversió dels musulmans, els jueus i uns altres infidels a la fe cristiana.

Sobre L'autor

Ramon Llull

Ramon Llull

RAMON LLULL

Orígens

Fill d'una família potser pertanyent a la noblesa catalana, el seu pare va arribar a Mallorca amb l'exèrcit del rei Jaime I el Conqueridor. Nascut en l'illa en el període immediatament posterior a la seua conquesta, va estar vinculat en la seua joventut a la casa real. Dels seus anys com a cortesà sabem poca cosa: es va casar, va tenir dos fills i va portar un ritme de vida d'acord amb el seu estament. Però als trenta-un anys va viure una experiència colpidora que va donar un gir radical a la seua vida: la denominada «conversió», sobrevinguda arran de que Crist crucificado se li apareguera en cinc ocasions.

Ramon Llull va ser un geni amb un do per a la llengua i un sublim sentit literari. Llull va posar la seua bella prosa al servei d'un gran ideal: la conversió pacífica de la població al cristianisme mitjançant idees filosòfiques molt elaborades, diferents, belles i irrefutables. Tan gran és el seu geni -escrivia indistintament en llatí, català o àrab- que la seua monumental obra encara avui crida l'atenció d'incomptables especialistes en literatura, filosofia i teologia de tot el món.Ramon LLul fou el primer autor que va decidir explicar la filosofia ciència en una llengua romanç. Va escriure en català,llatí, àrab i occità. Però la intenció era sempre la mateixa: fer arribar el seu pensament filosòfic i religiós.

Obres

Llibre de les meravelles. Fèlix és enviat per son pare a meravellar-se de les meravelles del món. Fèlix és el pelegrí que fa un viatge iniciàtic d'aprenentatge i recerca del món.Llibre de les bèsties. És una novel·la breu inclosa en el Llibre de les meravelles, protagonizada per animals, a través dels quals se satiritza la societat.Llibre d'Amic e Amat. Recull de 365 versicles oferits al lector com a matèria de reflexió diària, centrals en l'amor entre l'home (l'Amic) i Déu (l'Amat), basats en la mística oriental i en la poesia trobadoresca.Ars magna. És un mètode per a la adquisició del saber i per a convéncer els no creients de la veritat de la de la fe cristiana.Cant de Ramon. És una confessió íntima i dolguda de la seua vida.

RAMON LLULL

RAMON LLULL

RAMON LLULL

RAMON LLULL


Comments

    There are no comments for this Glog.