Quaternari

In Glogpedia

by albertts29
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Earth Sciences

Toggle fullscreen Print glog
Quaternari

Quaternari comença amb el final del Terciari i arriba fins el present. Cobreix aproximadament el temps que duraren les últimes glaciacions, fins la retirada glacial de l'Holocè. Un ús alternatiu situa l'inici del Quaternari al principi de la glaciació del Pol Nord fa uns 3 milions d'anys, incloent-hi doncs porcions del Pliocè superior.

Informació

Edat Glacial

Quaternari

Pliocè-Present

Plistocè/Holocè

Els 1,8-1,6 milions d'anys del Quaternari representen el temps en què han existit els humans. En un període de temps tan curt, la deriva continental no ha passat de 100 km, quelcom de quasi bé irrellevant per als paleontòlegs. Tanmateix, el registre geològic està més ben preservat que el de períodes més antics, i el mapa actual del món s'assembla molt al de principis d'aquest període.

A Europa i Amèrica del Nord, l'Holocè és subdividit en les etapes Preboreal, Boreal, Atlàntic, Sub-boreal, i Subatlàntic de l'escala de temps Blytt-Sernander. Hi ha moltes subdivisions regionals pel Plistocè Superior, en general aquestes representen localment els períodes coneguts de fred (glacial) i calor (interglacial). L'últim període glacial acaba amb la freda sub-etapa del Dryas recent.


Tags

es

Comments

    There are no comments for this Glog.