Quant Mesures

In Glogpedia

by MEMIAN
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Genetics
Grade:
1,2

Toggle fullscreen Print glog
Quant Mesures

INTRODUCCIOA la nostra escola,vam fer una enquesta sobre les mesures d'altura de primer d'ESO,segon d'ESO,tercer i quart d'ESO.Vam fer una gràfica dels resultats i recerques d'algunes malalties que afecten a l'altura.

QUANT MESURES?

ENFERMETATS-Gigantisme:El gigantisme és un estat característic sobre creixement. El gegantisme no és un terme mèdic utilitzat comunament en l'actualitat; per altra banda, no és de precisió Definició de la mida de la qual parlem gegant. -Nanisme:El nanisme és Una anomalia que pateix li individu de alçada considerablement inferior al comú de seva espècie, ha anat guanyant acceptació Països del món HISPA els EUA de Expressió "baixa talla persona", que ha causat el terme "nan" o és "nana" pot considerar en els títols ofensiu com. Els entre els éssers humans, el sòl considerar talla personatge baixa té la casa que Menys MESURI de 1,40 metres, en la qual les Dones que Menys de mesurament de 1,30 metres, és a dir, estadísticament per sota de Tres desviacions de Estandard la Mitjana de població, tot No. aquestes Xifres de han-se amb Manejar cautela, ja que depenen del grup poblacional ha de pertànyer a individu i ja considerar tambe els progenitors dels Altura.

RESULTATS DE LA ENQUESTA SOBRE LA ALTURA

PERCENTATGE EN EUROPA!

VULL CRÈIXER!


Comments

    There are no comments for this Glog.