Puntos de interese

In Glogpedia

by pdiazpolo566c11bb70bb6
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Biology
Grade:
7,8,9,10,11

Toggle fullscreen Print glog
Puntos de interese

Puntos de interese xeolóxico en España.

O Museo del Departamento de Geología é un recurso educativo no que se exhiben mostras xeolóxicas de diversa naturaleza: minerais, rochas, fósiles, estructuras sedimentarias e tectónicas... A información se completa con gráficos e paneles.

Os tipos de interes xeolóxicos son diferentes, poden ser tectónicos, estatrigráficos, petrolóxicos e paleontolóxicos.Tipos de intereses xeolóxicos:-Tectónico: a tectónica en unha das moitas especializacións da xeoloxía, estuda as estructuras xeolóxicas producidas pola deformación da corteza terrestre.-Estatigráfico: estudo adicado á interpretación das rochas sedimentarias, volcánicas e metamórficas.-Paleontolóxicas: estudo da vida antes existente, incluindo o estudo dos fósiles.-Petrolóxicas: estudo da orixe, distribución, composición e estructura das rochas.

Museos xeolóxicos en España

Un lugar de interese xeolóxico é o que proporciona información á hora de recompoñer a historia xeolóxica da zona e o funcionamento dun determinado proceso xeolóxico. Sóese valorar a súa rareza, escasez, singularidade ou representatividade dentro da xeoloxía da zona.

Interés xeolóxico paleontolóxico

Interés xeolóxico petrolóxico

Interés xeolóxico estatigráfico

Interés xeolóxico tectónico

Video onde podemos observar puntos xeoloxicos en 13 rexions en españa


Comments

    There are no comments for this Glog.