Póster

In Glogpedia

by equip104
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Math
Subject:
Prob/Stat
Grade:
1,2,3,4,5,6

Toggle fullscreen Print glog
Póster

- Temática general però amb un cert interès en l'economia, per la qual, cosa hi haurà forts espais dedicats a aquest àmbit (economia fàcil per als joves, didàctica)

- El mercat de diaris és molt complert i és difícil innovar- Un diari de centre seria el que tindria més èxit- Temàtica general, economia per a joves- Vist que l'edat no importa, centrarem el diari en la gent jove- Serà un diari digital que tindrà edició en paper un cop per setmana- Publicació en català i castellà

Característiques

Introducció

El nostre diari és fruit d'un estudi de mercat que hem realitzat per tal que així s'apropi més al gust dels consumidors. Vam fer un anàlisi complet de les variables de l'enquesta feta a 96 persones, així com de les seves possibles relacions. Podem destacar alguns gràfics de gran rellevància ja que ens han permès determinar el perfil del nou diari.

ÚLTIMA HORA

_______________________________

___________________________

Conclusions

- Dirigit cap a la gent jove, ja que com hem comprovat l'edat no importa a l'hora de llegir el diari i és difícil abarcar tots els públics

- Tot i que en un principi volíem que fos exclusivament en suport digital hem decidit que per la gran quantitat de gent que el compra en paper ho publicarem en aquest segon suport un cop a la setmana

- Publicarem el nostre diari en ambdós idiomes (català i castellà) ja que pràcticament es llegeixen en la mateixa proporció.


Comments

    There are no comments for this Glog.