Projekti

In Glogpedia

by nawya
Last updated 6 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Project presentation

Toggle fullscreen Print glog
Projekti

ŠTO HOĆU, MOGU!

Trening socijalnih vještina ima za cilj osnaživanje djece i mladih za snalaženje u svakodnevnim situacijama kroz učenje i vježbanje socijalnih vještina. Radionicama se stvaraju uvjeti/okruženja koji će biti izazov za djecu, u kojima će oni moći isprobati svoju ”snagu” te dobivati podršku kako bi razvili svoje potencijale, odnosno učili nova socijalno prihvatljiva ponašanja i vještine koje će im biti ”oruđe” na putu njihova razvoja i suočavanja sa sve većim i rizičnijim izazovima današnjice. Voditelj je defektolog Marko Kirin koji kroz deset radionica ove šk.god.vodi 4.b razred.'

TRENING SOCIJALNIH VJEŠTINA

Projekti

Cilj projekta je omogućiti svoj školskoj djeci obrok svježeg voća uravnotežiti prehranu i smanjiti unos hrane s visokim sadržajem masti,šećera i soli te promovirati zdraveprehrambene navike djece povećanjem udjela voća u njihovoj prehrani kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi. Jednom tjedno svi učenici od 1.-8. razreda za obrok će dobiti svježe voće koje je uzgojeno na našem podneblju. Za opskrbu svežim voćem potpisan je ugovor s OPG „Mlađan“iz Dubrave.'

JEDEM VOĆE, MISLIM ZDRAVO

Cilj projekta je stjecanje novih znanja i vještina koristeći raĉunalo, razmjena steĉenihznanja i vještina i pomoć ostalim uĉenicama/icama vezano za gradivo matematike 7. razreda (forum, GeoGebra). Učitelj će upoznati uĉenike/ica s programom GeoGebra i s korištenjem naredbi koje nudi GeoGebra kod rješavanja zadataka. Uĉenici će na osnovu obrađenog gradiva na satu preko foruma postavljati pitanja, traţiti pomoć pri rješavanju zadataka, obrazlagati svoj naĉin rješavanja zadataka. Voditelj je učitelj Ivica Gregurec.'

112 ZA MATEMATIKU i GEOGEBRA NA SATU MATEMATIKE

U ovom eTwinning projektu ciljevi su stjecanje novih znanja i vještina učenika 7.razreda te razmjena istih s uĉenicima diljem Europe; istraţivanje kulturne baštine Republike Hrvatske; upotreba raĉunala i raĉunalnih programa; komentirati i predlagati druge naĉine rješavanja zadataka; upotreba engleskog jezika kao jedinog jezika komuniciranje saostalim uĉenicma. Voditelj je učitelj Ivica Gregurec.'

MOJA ZEMLJA JE MATEMATIČKI PREKRASNA

VEČER MATEMATIKE

Kroz druženje uĉenika od 1.do 8.razreda s roditeljima rješavaju se matematiĉki zadaci iz svakodnevnog života ili kao dijelova igre. Učenici se upoznaju sa stjecanjem znanja kroz igru, te se razbija fama da je matematika bauk, razvija tolerancija te raspravlja o ponuđenim rješenjimaNositelji aktivnosti su učitelj matematike Ivica Gregurec i učiteljice razredne nastaveMirjana Pavanić i Anita Vržogić.'

Istraživanjem,proračunima i konstrukcijom dva učenika osmog razreda će izraditi uređaj koji svira zbog gravitacijske sile koja djeluje na kuglicu koja udara o stepenasto postavljene ploĉice. Cilj je popularizacija fizike. Voditelj je učitelj Ivica Gregurec.'

Cilj je natjecanja osvijestiti u javnosti znaĉaj ranog odgoja iobrazovanja za poduzetništvo te razvoj ideja i izradu najbolje promotivne kampanje ipromotivnog materijala za pokretanje vlastitog posla.Zadatak je odabrati određeni proizvod, uslugu ili temu društveno odgovornog poslovanja te napraviti promotivnu kampanjukoja će obuhvaćati:a) ime proizvoda, usluge ili teme društveno odgovornogposlovanja b) logotip c) slogand) plakat.Raodvi se šalju na nagradni natječaj. Voditeljica je učiteljica informatike Irena Novak Tvrtković

GRAVOFON

O tome kako projekti napreduju izvjestit ćemo vas u novom broju idućeg polugodišta!


Comments

    There are no comments for this Glog.