Projekt Poznania Genomu Ludzkiego

In Glogpedia

by nataliaorzel567029f4cfb44
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Genetics
Grade:
7,8,9,10,11

Toggle fullscreen Print glog
Projekt Poznania Genomu Ludzkiego

To program naukowy, który mający na celu poznanie sekwencji wszystkich komplementarnych par zasad tworzących ludzki genom, zawierajacy około 30 tys. genów* Etapy projektu:Pierwszy obejmuje określenie połżenia wszystkich genów na chromosomach - mapowanie, natomiast drugi polega na poznaniu sekwencji całego DNA, czyli sekwencjonowaniu.* Cele:Celem badania ludzkiego genomu jest nie tylko poznanie miliardów par komplementarnych składających się na DNA człowieka z minimalnym prawdopodobieństwem błędu. Chodzi również o identyfikację funkcjonalnych genów zawartych w tym morzu informacji.

Projekt poznania genomu ludzkiego.

Zalety:- Pozwala na zdobycie informacji o budowie i funkcji pojedyńczych genów;- Umożliwia wczesne wykrywanie chorób, odpowiednia profilaktykę oraz opracowanie skutecznych leków i terapii;- Niezastapione źródło wiedzy o pochodzeniu i ewolucji człowieka;- Umżliwia opracowanie nowych terapii i znalezzienie leków przeciwko róznym chorobom;- Gwarancja pełnej anonimowości dla osób, od których pobiera się próbki materiału genetycznego, aby nie dochodziło do ich dyskryminacji;- Określanie tendencji niektórych osób do zachorowań na daną chorobę i co z tego wynika podjęcie sprawnych działań zapobiegawczych;- Eliminacja genów odpowiedzialnych za powstawanie chorób

WADY: - Ludzie boją się obcych genów w żywności i hodowli transgenicznej, bo nie znamy ujemnych stron takich hodowli;- Możliwość manipulacją genów w genomie człowieka;- Nie znamy skutków, które pojawią się w przyszłości, po spożywaniu produktów GMO

Moja opinia:Moim zdaniem jest to dobry program, bo przeciez historia człowieka powinna napawać nas optymizmem. Nie jest to przecież pierwsze odkrycie, nastąpiło już mnóstwo przełomów. Być może i w tej kwestii nic nam nie grozi, myśle więc że należy zachować zdrowy rozsądek i wykorzystać we właściwy sposób własne osiągnięcia. Wszystko przeciż leży w naszych rękach.


Comments

    There are no comments for this Glog.