Pressión hidrostática

In Glogpedia

by Alexandra89
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Physics

Toggle fullscreen Print glog
Pressión hidrostática

EXPERIMENTS

Pressió hidrostàtica

Bola de plasma

El quart estat de la matèria

La pressió hidrostàtica fou descoberta pel físic i filòsof francès Blaise Pascal el 1653. La pressió hidrostàtica és la pressió exercida pel líquids en tots els punts del seu interior.Quan omplim un recipient amb aigua i li fem forats, l'aigua sortirà a pressió, però depenen de on estiguin situats els forats la velocitat serà diferent. L'aigua sortirà a una velocitat major pel forat que estigui situat més al fons del recipient. Això passa a causa de que la pressió que exerceix el líquid sobre la paret del recipient és proporcional a l'altura de la columna d'aigua que té al damunt. És a dir, que a major superfície, major serà la pressió però això no influeix el fluid el qual estàs sotmès.Blaise Pascal va néixer el 19 de juny del 1623 i va morir el 19 d'agost del 1662 a l'edat de 39 anys. Als 3 anys va perdre la seva mare i sota la tutela del seu pare , matemàtic, Blaise es va manifestar com un nen prodigi en matemàtiques , i a l'edat de 16 anys va formular un dels teoremes bàsics de la geometria, conegut com el teorema de Pascal. L'any 1642 va inventar la primera màquina de calcular mecànica.

La bola de plasma va ser inventada per l’enginyer i físic Nikola Tesla en el 1894, però la versió moderna de la bola de plasma va ser dissenyada en el 1970 per Bill Parker. Nikola estava estudiant en els efectes del corrents d'alta freqüència que es descarregaven a baixa pressió en els gasos que contenia un tub de gas. El gas de la bola està en forma de plasma un estat en el qual els àtoms han perdut una gran part dels electrons. El que produeix grans descàrregues és que el gas està a molt baixa pressió i el voltatge molt elevat. En tocar la superfície amb la mà, el camp magnètic s'altera, els electrons són atrets per la mà i causa un corren de plasma ja que les descàrregues són més intenses. El plasma normalment està en altes temperatures com el foc i el gas en forma de plasma a les llums de neó. Nikola Tesla va néixer el 10 de juliol de 1856 i va morir el 7 de gener de 1943 amb 86 anys. Va ser el promotor més important del naixement de l’electricitat comercial. És conegut pels seus invents de l’electromagnetisme, a finals de XIX. També, els seus treballs van formar les bases dels sistemes moderns de potencia elèctrica per corrent altern.

La pressió sobre un bussejador només depèn de la profunditat.

Fonts d'informació:Llibre física i química 4t ESO.ViquipèdiaPresentació- www.xtec.cat/~jfaus/powerpoint/pressio.pp http://www.ehowenespanol.com/

Video- Pressió hidrostàtica

Video- Bola de plasma


Comments

    There are no comments for this Glog.