Přemysl Otakar ll. - král železný a zlatý

In Glogpedia

by karausovalup
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Toggle fullscreen Print glog
Přemysl Otakar ll. - král železný a zlatý

Koruna Přemysla Otakara ll.

Přemysl Otakar ll. král železný a zlatý

Změny v české zemi-z knížat - králové-z družiny- šlechta-staví se hrady, města za hradbami-příliv řemeslníků-trhy - výměna zboží-daně( poplatky) -do královské pokladny-těžba zlata a stříbra (Kutná Hora)

Smrt Přemysla Otakara ll. na Moravském poli (r.1278)

Pražské podhradí za Přemysla Otakara ll.

Těžba a úprava stříbra v Kutné Hoře

Český stát za Přemysla Otakara ll. na Moravském poli

Památník bitvy na Moravském polina Moravském poli

Přemysl Otakar ll. sahal po císařské koruně

...avšak zvolil se raději slabší kandidát -hrabě Rudolf Habsburský


Comments