Prawo Archimedesa

In Glogpedia

by bierkaa
Last updated 4 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Physics

Toggle fullscreen Print glog
Prawo Archimedesa

PRAWO ARCHIMEDESA

ZAPAMIĘTAJ!

?

?

F = ρ ∙g ∙V

Jak zachowuje sie jajko zanurzone w slodkiej, a jak w slonej wodzie? Tego dowiecie sie tu =>

Na ciało zanurzone w płynie (cieczy, gazie lub plazmie) działa pionowa, skierowana ku górze siła wyporu. Wartość siły jest równa ciężarowi wypartego płynu. Siła ta jest wypadkową wszystkich sił parcia płynu na ciało.

Ciało jest zanurzone w cieczy, gdy wartość działającej na nie siły wyporu Fw jest mniejsza niż wartość działającej na nie siły ciężkości Fg.Ciało pływa po powierzchni cieczy, gyd wartość działającej na nie siły wyporu Fw jest większa niż wartość działającej na nie siły ciężkości Fg.Ciało pływa w cieczy, gdy wartość działającej na nie siły wyporu Fw jest równa wartości działającej na nie siły ciężkości Fg.


Comments

    There are no comments for this Glog.