Prace

In Glogpedia

by marekvo
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Physics

Toggle fullscreen Print glog
Prace

Práce při zvedání tělesa kladkami

Práce

Zápis do sešitu

Těleso nebo pole koná práci, jestliže působí silou na jiné těleso a přemisťuje ho po určité dráze.

W = F * s

James Prescott Joule 1818 - 1889anglický fyzik

Kladka pevná


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.