Práce (Fyzika I. stupeň)

In Glogpedia

by lucieorgonikova
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Physics
Grade:
4,5

Toggle fullscreen Print glog
Práce (Fyzika I. stupeň)

Práce při zvedání tělesa kladkami

Práce

Zápis do sešitu

Těleso nebo pole koná práci, jestliže působí silou na jiné těleso a přemisťuje ho po určité dráze.

W = F * s

James Prescott Joule 1818 - 1889anglický fyzik

Kladka pevná


Comments

    There are no comments for this Glog.