Pozytywizm Warszawski

In Glogpedia

by anitaaa97
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
European history

Toggle fullscreen Print glog
Pozytywizm Warszawski

Pozytywizm warszawski - okres i prąd literacki występujący w Polsce od ok. 1863, obejmujący głównie twórczość i poglądy wychowanków Szkoły Głównej Warszawskiej (1862-1869). Ogromną rolę w upowszechnieniu ideologi ,,młodych", jak siebie nazywali pozytywiści, odegrała prasa.

Idee

-praca organiczna, naród może podnieść się po klęsce, jeśli wzmocni się gospodarczo i intelektualnie (popierano tworzenie polskich przedsiębiorstw, stowarzyszeń, instytucji kulturalnych i naukowych) -podwyższenie poziomu życia, wykształcenie warstw najuboższych -asymilacja oraz integrowanie Żydów -praca kobiet

Szkoła Główna Warszawska

- uczelnia w Warszawie z językiem wykładowym polskim, powołana na mocy ukazu cesarza, Aleksandra II, zamknięta w listopadzie 1869 w ramach represji po powstaniu styczniowym

Pozytywiści, a powstanie styczniowe

Dużą role dla pokolenia pozytywistow mialo powstanie styczniowe. Przyczyniło się do ukształtowania ich światopogladu, jak rownież do porzucenia idei romatycznych.Pomimo to, że powstanie styczniowe uważane było za błąd, jego uczestnicy byli szanowali i odnoszono się do nich z podziwem.W powstaniu walczyli m.in. Adam Asnyk, Bolesław Prus.

Pozytywizm Warszawski

Informacje ogólne


Comments

    There are no comments for this Glog.