Poster Novas tecnoloxías

In Glogpedia

by fersenosa35669c35ea8bed
Last updated 5 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Environmental Studies
Grade:
7,8,9,10,11

Toggle fullscreen Print glog
Poster Novas tecnoloxías

Descubrindo o mundo máxico

Recursos multimedia

A través de esta actividades iremos vendo as características das diferentes hortalizas grazas a diferentes xogos, imaxes, adiviñanzas, vídeos e cancións.

Propostas PDI

Web quest

Jclic

Buscamos, selecionamos e avaliamos certos software educativos destinados ó público Infantil.

Presentamos dez propostas de actividades para traballar coa Pizarra Dixital Interactiva coas que os nenos aprenderán diferentes contidos educativos.


Comments

    There are no comments for this Glog.