Poster Mediambient

In Glogpedia

by currucucupalomamar
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecology
Grade:
4

Toggle fullscreen Print glog
Poster Mediambient

El reciclatge és un procés que permet la reutilització dels productes ja utilitzats.

EL MEDI AMBIENT I LA CONTAMINACIÓ

Estimam al món.

Beneficis del reciclatge:- Ajuda a mantenir i a protegir el medi ambient.- Ajuda a reduir el canvi climàtic.- Evita la fabricació de productes nous.- Redueix la necessitat del procés d'incineració (és el procés pel qual es crema el fems i els residus de la població).

Setmana cultural

Amb ritme!!

Pel·lícula sobreel medi ambient.

Nosaltres reciclam!


Comments

    There are no comments for this Glog.