Poster_Ayoub

by 56bdf12f0950f56bdf12f0c32b
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Scientific Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Poster_Ayoub

Wie was Niels Bohr?Geboren te KopenhagenWas een natuurkundige die in 1922 de nobelprijs kreeg voor zijn onderzoek naar de structuur van atomen

Atoommodel van Bohr

1885-1962

"Atomen hebben energieniveaus'

"Ze beginnen vanuit hun grondtoestand"

"Bij het verkrijgen van energie gaan deze atomen in een geëxciteerde toestand"

Geëxciteerde toestandOnstabiele toestand, verkregen doordat een elektron naar een hoger energieniveau is overgegaan door opnamen van energie

GRONDTOESTANDStabiele toestand van een atoom, waarbij elektronen zich zo dicht mogelijk bij de kern bevinden.

Het atoommodel van Bohr stelt dat de elektronen zich enkel op bepaalde energieniveaus of banen rond de atoomkern kunnen bewegen.Atoomkern : Neutronen + protonen

Wist je dat we de aanwezigheid van de energieniveaus met de vlamproef kunnen aantonen?

Wist je dat een atoom energie uitzendt in de vorm van een foton?


Comments

    There are no comments for this Glog.