PopandRock

by laangiee2
Last updated 11 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
PopandRock

El Pop Rock és un gènere musical que combina elements del rock amb melodies suaus. Les cançons són identificades per ser d'estructura simple, melodia atrapant i repetició del cor o tornada i per usar com a base instrumental la guitarra elèctrica i el teclat. Literalment, pop rock és la traducció abreujada de l'anglès "Popular Rock" (Rock Popular), que s'evoca a un públic pertanyent a l'àmbit i global.

Hi ha molts cantants Pop Rock com per exemple:Justin Bieber,Justin Timberlake, Paramore, Selena Gomez, Demi Lovato ,Avril Lavigne, Bon Jovi, Tokio Hotel etc...

Pop-Rock

Pop-Rock


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.