Poniatowski

In Glogpedia

by kp4749
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Historical biographies

Toggle fullscreen Print glog
Poniatowski

Born in Austria. His father died when he was 10. His mother and his uncle - King Poniatowski took care of him. King send him to military schools in Austria. Later, he asked him to become a polish general. Józef agreed. He fought for poland until partitions. Later he joined Napoleon, became his marshal and after many great battles died in battle of the nations.

Accomplishments

1763 - Birth1789 - Polish general1806 - French general and later marshal1813 - Died in battle of Lipsk

Greatest polish strategistOnly foreigner to become french marshalImproved polish reception of the Poniatowski nameStayed loyal to country and King at the times of partitions

"Jako żołnierz przysięgły, honor kochający i powinności swojej zadosyć czyniący, nie znam innej władzy jak władzę, którą naród cały ustanowił, żadnego innego prawa jak rozkaz Króla i P. Komisyi Wojskowej, żadnego innego obowiązku jak żyć z ukochaną ojczyzną lub za nią umierać"

Citations

JózefPoniatowski

Biography

Timeline

Battle of Lipsk

Young Józef

Napoleon and Józef


Comments

    There are no comments for this Glog.