Next-Gen

Polariteit en geleiding van stoffen

by dorienwouters115805dad56ea24
Last updated 2 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Polariteit en geleiding van stoffen

Polariteit van stoffen en geleiding

Ik ben een dipoolmolecuul, ik heb een negatieve en positieve kant en ben dus POLAIR.

Ik ben APOLAIR. Mijn ladingen heffen elkaar op waardoor ik geen dipoolmolecuul ben.

"Polaire stoffen aangetrokken wordendoor elektrisch geladen voorwerpen enapolaire stoffen niet?Bekijk even bovenstaand filmpje."

Als we kijken naar de geleiding, kunnen we stoffen indelen in 2 groepen:1. Elektrolyten: een samengestelde stof die opgelost in water of in gesmolten toestand in ionen splitst en zo de stroom kan geleiden. 2. Niet-elektrolyten:een samengestelde stof die opgelost in water niet in ionen splitst en geen stroom kan geleiden.

Wanneer we NaCl oplossen in water splitst dit volledig in ionen. Het is een STERK elektrolyt.

Wanneer we azijnzuur oplossen in water splitst het slechts gedeeltelijk in ionen, dit noemen we een ZWAK elektrolyt.

--> In onderstaand filmpje zie je wat er gebeurt wanneer je NaCl in water brengt.

Het begrip elektrolyt ook in de fysiologieen elektrotechniekgebruikt wordt ???


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.