Poesia lírica

by mariadmella
Last updated 7 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Literature

Toggle fullscreen Print glog
Poesia lírica

Estil poètic que es caracteritza perquè l'autor expressa sentiments molt profunds i una intensa reflexió d'alguna qüestió.

Poetes -> escrivien en llatí.Trobadors-> escrivien en occità i en componien la música, que després els joglars recitaven.

Va nèixer a les corts occtianes al s.XII, expressada en llengua romànica de temàtica profana.

Els autors no s'obliden de l'entorn misteriós i fosc en el que viuen. Una es relaciona amb l'Església i l'altra és d'una temàtica més realista (goliards)

Gènere més ric i breu amb composicions de tots els temes. La majoria es trasmeten cantant i la llengua varia.

LÍRICA RELIGIOSA

LÍRICA POPULAR

GÈNERES- La cançó (lo senyal)- Pastorel·la (diàleg)- Alba (lament)- Sirventès (sàtira)- Plany (mort) - Tençó o debat (entre dos trobadors)- Cançó de croada (ànims)- Dansa (ball)

Sentiment d'amor refinat que respectava les lleis de la societat medieval, seguint la relació entre un trobador i una dama (la qual estava casada)

LA POESIA LÍRICA

AMOR CORTÈS

LÍRICA TROBADORESCAEscrita per gent dels voltants de la cort que va tenir un gran èxit. -> Primera lírica culta escrita en llengua vulgar


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.