Podnebné pásy

In Glogpedia

by KatTump
Last updated 4 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecosystems
Grade:
5

Toggle fullscreen Print glog
Podnebné pásy

Na nékterá místa zemského povrchu dopadá více slunečního zářrní a na některá méně. Je to ovlivněno tím že:1. Země se otáčí kolem své osy.2. Osa je nakloněna vzhledem k rovině, ve které Zěme obíha kolem slunce.

Každá část Země dostává jiné množství světla a tepla. Záleží na tom pod jakým je sklonem.

Nejchladnější oblasti:Dopadá sem během roku nejméně slunečního záření.

S rostoucí zdáleností od rovníku nebo od pólů dopadají sluneční paprsky na Zemi šikměji a teploty zde nejsou tak vysoké nebo nízké.

Nejteplejší části:Dopadá zde během roku nejvíce slunečního záření.

Povrch země se neohříva rovnoměrně, na různých místech v ruzných úhleh jsou proto podmínky pro život jiné. Vlivem odlišných teplot se mění i podnebí na naší planetě. na Zemi se vytvořily podnebné pásy.

U rovníku se nachází tropický podnebný pás. V polárních oblastech jsou polární pásy. Mezi nimi leží mírné pásy se čtvero ročnímy obdobímy. Mezi mírnýmy a tropickýmy pásy jsou subtropické pásy. Živočichové a rostliny se přispůsobily odlišnostem v podnebí

PODNEBNÉ PÁSY


Comments

  • VojtPol 5 years ago

    VojtPol's avatar

    kacko udelej prosim to co je zlute na jinou barvu ono to neni moc videt

  • KatLip 5 years ago

    KatLip's avatar

    :D