Pluja Acida

In Glogpedia

by svgfxkadr
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Environmental Studies

Toggle fullscreen Print glog
Pluja Acida

PLUJA ACIDA

La pluja àcida és el fenomen consistent en una pluja que cau amb uns nivells de pH inferiors als normals. Es deu principalment a la barreja de l'aigua amb els productes moleculars del sofre i del nitrogen que s'ocasionen en la combustió. Els òxids de sofre es produeixen en la combustió de carbó o de petroli; els òxids de nitrogen es produeixen en totes les combustions especialment en les dels motors dels vehicles.

Alba AlonsoAnna Bertomeu3rA

Qui rep el seu efecte?No sempre els llocs propers a les "fonts productores" de la pluja àcida, com les centrals tèrmiques, són les més afectades, ja que a través de l'atmosfera poden viatjar km fins que cauen en forma de pluja.

"Efecte Smog" : és una boira densa i fosca composta de contaminants que cobreix ciutats senceres.

Conseqüències: 1 . Efectes sobre la salut de les persones com l'asma o la bronquitis crònica.2 . Efectes sobre edificacions i objectes3 . Efectes sobre la vegetació.4 . Efectes en llacs, rius i mars.

Solucions:-Impulsar l'ús de gas natural en diverses indústries.-La conversió a gas en vehicles d'empreses mercantils i del govern.-Ampliació del sistema de transport elèctric.-No afegir moltes substàncies químiques en els cultius.


Comments

    There are no comments for this Glog.