Pluja Ácida

In Glogpedia

by sergisolanes
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Energy & Environment
Grade:
1

Toggle fullscreen Print glog
Pluja Ácida

Aquest fenomen s'havia produït a causa de les erupcions volcàniques però, en els darrers temps, s'ha incrementat a causa de la crema massiva de combustibles fòssils.

Causes:La pluja àcida és causada, sobretot, per dos elements químics, diòxid de sofre i òxid de nitrogen, que es generen principalment pels gasos emesos a l'aire pels cotxes que utilitzen derivats del petroli, les fàbriques i les centrals elèctriques.

Efectes:La pluja àcida pot tenir efectes nocius en plantes, animals i en edificis. Causa corrosió en estructures metàl·liques com ponts o erosions en construccions de pedra. També crema les fulles de la vegetació i per això afecta bàsicament als ecosistemes vegetals, tot i que també pot afectar als llacs i els embassaments acidificant-los i, a llarg termini, als humans i al calentament global.

Pluja Àcida

Definició:La pluja àcida és un tipus de pluja que es caracteritza per tenir uns nivells de pH inferiors als normals. Es genera quan els òxids de sofre i nitrogen es transformen a l’atmosfera en els àcid sulfúric i nítric.

Com la podem evitar o reduir?·Major cobertura de transports públics elèctrics i avantatges per a la compra de cotxes elèctrics.·Facilitar els catalitzadors de tres vies als automòbils privats.·Minimitzar l'ús de productes químics en els cultius i promoure els cultius ecològics i/o orgànics.·Animar i promoure un major ús del gas natural a nivell industrial.·Reduir el desperdici de energia apagant la llum quan no és necessari.

Sergi Solanes


Comments

    There are no comments for this Glog.