Plovani teles

In Glogpedia

by marekvo
Last updated 6 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Physics

Toggle fullscreen Print glog
Plovani teles

Plování těles je jev, kdy vztlaková síla působící na těleso plně ponořené do kapaliny je větší než gravitační síla přitahující těleso k Zemi.Jedná se tedy o případ, kdy je hustota tělesa ponořeného do kapaliny menší než hustota kapaliny.

Archimédův zákonTěleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná váze kapaliny tělesem vytlačené.

Plování těles

Zápis do sešitu

Kapka oleje vznášející se mezi vodou a lihem

Těleso plovoucí na hladině kapaliny je částečně ponořeno do kapaliny a část tělesa se nachází mimo kapalinu. Vztlaková síla, která působí na ponořenou část tělesa musí být v rovnováze s tíhovou silou, kterou na kapalinu působí celé těleso, tzn.

Karteziánek

Gravitační síla < Vztlaková síla


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.