Planety układu słonecznego

In Glogpedia

by marlena19bieniek97
Last updated 5 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Planets & Astronomy
Grade:
2,3

Toggle fullscreen Print glog
Planety układu słonecznego

Planety Układu Słonecznego

Układ Słoneczny – układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te to osiem planet, ponad 160 znanych księżyców, pięć znanych planet karłowatych i miliardy małych ciał Układu Słonecznego, do których zalicza się planetoidy, komety, meteoroidy i pył międzyplanetarny.

Ziemia

Wenus

Sześć z ośmiu planet i trzy z planet karłowatych mają naturalne satelity, zwane księżycami. Każda z planet zewnętrznych jest otoczona pierścieniami złożonymi z pyłu kosmicznego. Wszystkie planety, z wyjątkiem Ziemi i Urana (który zawdzięcza nazwę greckiemu bóstwu Uranosowi), noszą imiona bóstw z mitologii rzymskiej.

Saturn

Jowisz

Neptun

Merkury

Mars

AUTOR: Marlena Bieniek kl. IIIb

Uran


Comments

  • Tehescmarts 7 years ago

    Tehescmarts's avatar

    Great photographs of the planets of the solar system! Good work!