Plakat1

by beta4310
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Life Science

Toggle fullscreen Print glog
Plakat1

"OCALIć OD ZAPOMNIENIA" Projekt PSP Prószków

DZIEŃ WOLNOŚCI.PLTAG DER FREIHEIT.DE

Mamy ładne obiekty sportowe i rekreacyjne

Poznajemy historię i otwarcie o niej mówimy

Uczymy się od bardziej doświadczonych

Stworzono mieszkańcom nowe miejsca pracy

Prószków wypiękniał i jest coraz bardziej kolorowy


Comments

    There are no comments for this Glog.