Pisagor

In Glogpedia

by busranuryorgun
Last updated 3 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Historical biographies
Grade:
9,10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
Pisagor

HAYATIPisagor ya da Pythagoras MÖ 570 - MÖ 495 yılları arasında yaşamış olan İyonyalı filozof, matematikçi ve Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusudur. "Sayıların babası" olarak bilinir

GEOMETRİ ALANINDA KEŞİFLERİ PİSAGOR TEOREMİ : Bir dik açılı üçgende dik kenarların her birinin uzunluklarının karelerinin toplamları, hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Bu teoremin matematik formülle ifadesi şöyledir: c² = a²+ b²

ASTRONOMİ ALANINDA KEŞİFLERİDünyanın yuvarlak olduğunu, her gezegenin bir ekseni olduğunu ve gezegenlerin bir merkezi noktada döndüklerini söyleyen ilk kişilerden biriydi.Ay'ın başka bir gezegen olduğuna inanmış ve ona Karşı-Dünya demiştir.

PİSAGOR

MATEMATİK ALANINDA KEŞİFLERİBirden 10’a kadar sayılara yaşamla alakalı isimler takmışlardırNotaların matematiksel formüllere dönüştürülebileceğini keşfetmiştir

PİSAGOR’UN BİLİM VE SANATA KATLILARI*Matematik ve astronomiye katkıları olmuştur.*Ürettiği bağıntıya Pisagor bağıntısı adını vermiştir.*Pisagor, teoremi ile irrasyonel sayıları buldu.*Müziğin matematiksel oranlara indirgenebileceğini ortaya koymuş ve diatonik skalayı keşfetmiştir.* “kürelerin müziği” adıyla bilinen “kürelerin armonisi” önermesini ortaya atmıştır.*Müzikle tedavi çalışmalarıyla tıbba katkıda bulunmuştur.*Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve ikili bir hareket içinde olduğunu biliyordu *(3,4,5)ve(5,12,13)özel üçgenlerini bulmuştur*Çarpım tablosunu ilk olarak o kullandı..


Comments

    There are no comments for this Glog.